Zbawienie jest tylko w Jezusie

Zbawienie jest tylko w Jezusie

Córka Jaira

Nie płaczcie, nie umarła, ale śpi.

Wydarzyło się to w czasie jednej z wędrówek Jezusa po Galilei. Tamtejsza ludność poznała Go jako nauczającego i cuda czyniącego, więc wielu ludzi przychodziło, by Go posłuchać lub poprosić o pomoc. Tego dnia wśród tłumu, który Go otaczał, znalazł się Jair – przełożony synagogi, którego córeczka była śmiertelnie chora – i kobieta cierpiąca na nieustający krwotok.

„A oto przyszedł mąż imieniem Jairus, a ten był przełożonym bóżnicy; a przypadłszy do nóg Jezusowych, prosił go, aby wszedł w dom jego. Albowiem miał córkę jedyną około dwunastu lat, która już konała. (A gdy on szedł, cisnął go lud.) A niewiasta, która płynienie krwi cierpiała od lat dwunastu, i wynałożyła była na lekarzy wszystko swoje pożywienie, a nie mogła być od nikogo uleczona, Przystąpiwszy z tyłu, dotknęła się podołka szaty jego, a zarazem się zatrzymało płynienie krwi jej. I rzekł Jezus: Któż jest, co się mnie dotknął? a gdy się wszyscy zapierali, rzekł Piotr, i ci, którzy z nim byli: Mistrzu! lud cię ciśnie i tłoczy, a ty mówisz: Kto się mnie dotknął? I rzekł Jezus: Dotknął się mnie ktoś, bom poznał, że moc ode mnie wyszła. A widząc ona niewiasta, że się nie utaiła, ze drżeniem przystąpiła i upadła przed nim, i dlaczego się go dotknęła, powiedziała mu przed wszystkim ludem, i jako zaraz uzdrowiona była. A on jej rzekł: Ufaj, córko! wiara twoja ciebie uzdrowiła; idźże w pokoju. A gdy on to jeszcze mówił, przyszedł niektóry od przełożonego bóżnicy, powiadając mu: Iż umarła córka twoja, nie trudź Nauczyciela. Ale Jezus usłyszawszy to, odpowiedział mu, mówiąc: Nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. A wszedłszy w dom, nie dopuścił z sobą wejść nikomu, tylko Piotrowi, i Jakubowi, i Janowi, i ojcu i matce onej dzieweczki. A płakali wszyscy, i narzekali nad nią. Ale on rzekł: Nie płaczcie! Nie umarła, ale śpi. I naśmiewali się z niego, wiedząc, iż była umarła. A on wygnawszy precz wszystkich, i ująwszy ją za rękę, zawołał, mówiąc: Dzieweczko, wstań! I wrócił się duch jej; i wstała zaraz; i rozkazał, aby jej jeść dano.” [Łk 8:41-55]

Dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych – potrafi uzdrowić z nieuleczalnej choroby, a nawet wskrzesić do życia. Jest to prawdziwe nie tylko cieleśnie, jak mogliśmy się przekonać, lecz także duchowo, co zaraz ujrzymy.

Niewiasty często reprezentują w Piśmie Świętym kościoły (np. w Objawieniu Jana jedna niewiasta to kościół apostolski, a druga – odstępczy). Symbolika opisu obu chorych niewiast pozwala nam na wyciągnięcie wielu interesujących wniosków, oprócz wspomnianego przedstawiania Kościoła Bożego jako kobiety. Być może celowo Słowo Boże podaje liczbę 12 jako wiek dziewczynki i długość choroby niewiasty, podkreślając tym, że reprezentują one Boży Lud Izraela (utworzony przez dwanaście plemion) i Boży Kościół Apostolski (utworzony przez dwunastu apostołów).

Niewiasta, która miała krwotok

Co wiemy o niewieście cierpiącej na krwotok?

Musiała czuć się podwójnie źle: po pierwsze z powodu fizycznych dolegliwości swojej choroby, a po drugie, co chyba było najgorsze, z powodu poczucia odtrącenia. Było tak, gdyż krwawienie czyniło ją nieczystą, co znaczy niedotykalną, więc traktowano ją na równi z grzesznikami. Pomocy szukała u wielu lekarzy, jednak nie byli w stanie jej pomóc i choroba się pogłębiała. Bezskutecznie wydała u nich cały swój majątek na leczenie. Dopiero Jezus przez jej wiarę ją uzdrowił i uczynił nareszcie czystą. Można powiedzieć, że w sensie duchowym Jezus przywrócił jej życie.

Tak właśnie jest ze zbawieniem Żydów i wszystkich ludzi, którzy poznali Boga, ale nie przyjęli jeszcze Jezusa jako swojego zbawiciela. Dojrzały wiek niewiasty wskazuje na to, że oni znają Boże prawo i Słowo Boże zostało im ogłoszone. Mimo to, jak każdy człowiek, są grzeszni, co czyni ich nieczystymi w oczach Bożych, co symbolizuje nieczysty stan niewiasty. Podobnie jak ona cierpiała z powodu zanieczyszczającego ją krwotoku i odrzucenia, tak oni cierpią z powodu poczucia winy i odłączenia od Boga. Podobnie jak ona szukała pomocy u różnych lekarzy, tak i oni szukają zbawienia w naukach różnych ludzi, fałszywych proroków a niekiedy nawet pogańskich bożków, i podobnie jak jej, tak i ich stan nie tylko się nie poprawia, ale nawet pogarsza. Nie mogą też w żaden sposób kupić zbawienia za swoje dobre uczynki,

Niewiasta przez swą wiarę znalazła uzdrowienie w Jezusie. Nie musiała mu nic za nie płacić. Tak samo każdy może znaleźć swoje zbawienie od kary za grzechy a wieczne życie u Boga jedynie przez wiarę w Jezusa, zgodnie ze Słowem Bożym:

„I nie masz w żadnym innym zbawienia; albowiem nie masz żadnego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni.” [Dz 4:12]

Tak jak chora na krwotok niewiasta poszła do Jezusa, aby znaleźć u Niego uleczenie, tak każdy człowiek powinien pójść do Jezusa, aby znaleźć zbawienie z choroby swych grzechów. Jezus usunął jej nieczystość. Tak samo przez swoją krwawą śmierć pragnie usunąć twoją duchową nieczystość, gdyż:

„krew Jezusa Chrystusa (…) oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” [1Jn 1:7]

Na koniec spotkania z niewiastą Jezus pobłogosławił ją, nazwawszy ją córką. To właśnie nas – grzesznych ludzi szukających u Niego ratunku – Bóg nazywa swoimi dziećmi. Zaprawdę, On chce być naszym Ojcem.

Córeczka przełożonego synagogi

Co wiemy o córeczce przełożonego synagogi, któremu na imię było Jair?

Miała niespełna dwanaście lat. Zgodnie z żydowską tradycją niedługo, po skończeniu tego wieku, uznano by ją już nie za dziecko, lecz za młodą kobietę. Niestety ciężko zachorowała i jej życie szybko zbliżało się do końca. Jej ojciec, uwierzywszy w moc Jezusa, poszedł przyprowadzić Go do niej, by ją uzdrowił. Niestety w międzyczasie zmarła. Jezus jednak, nazwawszy jej śmierć snem, „obudził” ją do nowego życia.

Tak właśnie jest ze zbawieniem ludzi, którzy nie poznali Jezusa i bez Boga prowadzą swój żywot. Dzięki swemu sumieniu, przez które próbuje dotrzeć do nich Duch Święty, wiedzą co jest dobre a co złe, lecz żyjąc bez Boga, zagłuszają je i łatwo ulegając pokusom, grzeszą. Konsekwencją tego jest ich duchowa śmierć, poprzedzająca tę wieczną, fizyczną:

„Albowiem zapłata za grzech jest śmierć” [Rz 6:23]

Ojciec dziewczynki jest przełożonym synagogi, więc jest nauczycielem Słowa Bożego w Bożym Kościele. Jego imię brzmi Jair, co znaczy „ten, który przebudza”. Ma to znaczenie wobec tego, że śmierć dziewczynki Jezus nazwał snem. Podobnie jak Jair przyprowadził Jezusa do umarłej dziewczynki, by ta ożyła, tak my, którzy poznaliśmy Jezusa i zostaliśmy powołani do głoszenia Jego ewangelii, powinniśmy czyniąc to przyprowadzać Go do każdego duchowo martwego człowieka, by Chrystus Jezus obudził go ze snu śmierci.

„Albowiem zapłata za grzech jest śmierć; ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” [Rz 6:23]

To przebudzenie, które dokonuje się w świadomym chrzcie, Jezus nazwał nowonarodzeniem. W rozmowie z Nikodemem powiedział:

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśliby się kto nie narodził z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.” [Jn 3:5]

Co zrozumiemy, wiedząc, że:

„Pogrzebaniśmy tedy z nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus wzbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili.” [Rz 6:4]

Oto, do czego powołał chrześcijan Jezus, mówiąc „idźcie i głoście ewangelię”.

Na koniec Jezus polecił, aby tej niejako na nowo narodzonej dziewczynce dano jeść. Dla nas oznacza to, że temu, kto przyjął Jezusa i narodził się na nowo przez chrzest, należy nadal głosić Słowo Boże, tj. Jezusa, który jest chlebem życia.

Bogu niech będą dzięki

Bogu niech będą dzięki za to, że nie ma takiego człowieka, który przez wiarę w Chrystusa Jezusa nie mógłby otrzymać zbawienia od wiecznej śmierci.

Jeśli ukorzysz się przed Bogiem i wezwiesz imię Jego syna Jezusa, wierząc w zbawienie dawane tobie za darmo z Jego łaski, to On cię uzdrowi duchowo i wskrzesi przy zmartwychwstaniu na życie wieczne z Nim. Uwierz tylko, że Jezus zapłacił już karę za wszystkie twoje grzechy i zmartwychwstał na dowód skuteczności tej zapłaty – na zapowiedź twojego zmartwychwstania.

Bez względu na to jak ciężki jest twój duchowy stan, Jezus jest gotów cię zbawić, tak jak był gotów uratować kobiety, o których czytałeś. Czy skorzystasz z tego?

„Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, dar to Boży jest; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” [Ef 2:8-9]

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s